Houtrot

Houtrot

De Penning Schilders weet hoe belangrijk het is om voorafgaand aan schilderwerk de ondergrond te controleren en te herstellen. Het volledig saneren van houtrot, als ook het toepassen van preventieve onderhoudsoplossingen zal er toe bijdragen dat we de onderhoudsinterval van uw vastgoed kunnen maximaliseren.

Houtschade aan gevel-elementen hebben verschillende oorzaken. Vaak is er sprake van ondeugdelijk of verouderd schilderwerk, maar ook openstaande houtverbindingen, ondeugdelijk kitwerk, lekkages of mechanische belasting. Zodra dit zich voordoet kan vocht binnendringen en ophopen in het hout waardoor er zich schimmels in het hout kunnen ontwikkelen die vervolgens de houten elementen aantasten en houtrot ontstaat.

Wij zijn er op gericht om de ontstane houtrot te verwijderen en de houten gevelelementen in de oude of verbeterde staat te herstellen (correctief onderhoud). Anderzijds kijken we welke oplossingen zinvol zijn om toekomstige schades te voorkomen (preventief onderhoud), door bijvoorbeeld het toepassen van geventileerde neuslatten.

Kunnen wij u helpen bij Houtrot?

Neem contact op
Afbeelding Houtrot